สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนม

สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนม
ครูผู้สอน วิชาที่สอน
MJ   ครูเจี๊ยบ
TSP ครูเอ็ดดี้
PK   ครูพิชชี่
SF   ครูสุด
Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga ,Louis vuitton ,MCM 

 

เวลา รายละเอียด
9.00 น. ลงทะเบียนเรียน ตึก cadet-tutor 
9.30 น. work shop Brand name 
10.15 น. จับผิดถุงผ้า แท้ปลอม
10.30 น. HERMES
 • histoty of brand 
 • price and trend 
 • color and leather
 • year stamp
  พักทานข้าว
13.00 น. CHANEL
 • BS
 • HW 
 • Card and Hologram
 • Basic Knowledge
14.00 น. (PK) workshop กลุ่ม ตอบคำถาม Test

Louis Vuitton 

 • dc
 • Bs
 • Hardware
 • Material card and receipt 
 • Re model ps. Speedy Nvf Geronimo
14.45 น. (PK)

MCM

 • mcm story
 • bs
 • Hardware 
 • How to read label
 • Changed backpack model 
 • Visetos knowledge
16.00 น. (PK)

Gucci 

 • Gucci story
 • Bs
 • Serial no. Bag and belt
 • Brand relation
 • Period of change
17.00 น.

Balenciaga 

 • Balenciaga story 
 • Bs
 • Serial no. 
 • How to read model,year,color 
 • Card detail
 • Hardware ps rivet ,bale ,zipper 
 • Re model
 • Brand relation 
18.00 น. สรุป และเฉลยข้อสอบ
19.00 น. จบ ถ่ายรูปรับใบประกาศนียบัตร

**** เวลาโดยประมาณนะคะ อาจจบช้าเร็วไม่เกิน30นาที ขึ้นอยู่ กับความสนใจของนักเรียน****

 3160
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์